Velkommen til Longerakhyttene

Longerakhyttene ligg ved den vakre Byglandsfjorden i den sørlige delen av Setesdal. Byglandsfjorden er eit eldorado for bading, fiske og båtliv.


Hyttene ligg få meter frå vannkanten, og kvar hytte har egen strandlinje.


Longerakhyttene egner seg spesielt godt for familier og andre som ønsker å oppholde seg mykje i friluft

System.Exception: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Incorrect syntax near ')'.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
  at Umbraco.Core.Persistence.PetaPocoCommandExtensions.<>c__DisplayClass5_0.<ExecuteReaderWithRetry>b__0()
  at Umbraco.Core.Persistence.FaultHandling.RetryPolicy.ExecuteAction[TResult](Func`1 func)
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.<Query>d__74`1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Persistence.Database.Fetch[T](Sql sql)
  at HbUmbracoExtensions.Application.DatabaseDirect.FetchSQL(Sql sql, Int32 items, Boolean checkVisible) in D:\OneDrive\git\hb-umbraco-hugo-2016\HbUmbracoExtensions\Application\DatabaseDirect.cs:line 29
  at HbUmbracoExtensions.Application.DatabaseDirect.ContentChildren(Object parentId, Int32 items, Boolean newestFirst, Int32 skip) in D:\OneDrive\git\hb-umbraco-hugo-2016\HbUmbracoExtensions\Application\DatabaseDirect.cs:line 181
ClientConnectionId:b793dd75-d98d-4587-b30b-496fb9e56646
Error Number:102,State:1,Class:15parent:
  at HbUmbracoExtensions.Application.DatabaseDirect.ContentChildren(Object parentId, Int32 items, Boolean newestFirst, Int32 skip) in D:\OneDrive\git\hb-umbraco-hugo-2016\HbUmbracoExtensions\Application\DatabaseDirect.cs:line 185
  at HbUmbracoExtensions.Application.DatabaseDirect.GetContentByIds(String ids, String sort, Int32 items, Int32 skip, Int32 current) in D:\OneDrive\git\hb-umbraco-hugo-2016\HbUmbracoExtensions\Application\DatabaseDirect.cs:line 74
  at ASP._Page_Views_Shared_BulmaGrid_HbMenu_cshtml.Execute() in c:\inetpub\umbraco\nettsia.no\views\Shared\BulmaGrid\HbMenu.cshtml:line 18
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Shared_BulmaGrid_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\umbraco\nettsia.no\views\Shared\BulmaGrid\Base.cshtml:line 18